Badevannsprøver sommeren 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har begynt å ta sommerens badevannsprøver. De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er nå klare. På grunn av det unormalt varme været ble det besluttet å ta prøver noe tidligere enn normalt.

UKE 25

Prøvene ble tatt 18. og 19.juni 2018. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Ny prøve er tatt torsdag 21.6.2018. Prøvesvar vil foreligge mandag 25.6.2018. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man passer godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den under 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Funnefoss hvor det er en del søppel.

Det vil bli tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Eidsvoll, Nannestad og Nes 21.juni 2018 og i løpet av kommende uke.

Badevannsprøver uke 25

UKE 26

Prøvene ble tatt 21., 25. og 26.juni 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Ny prøve av Veslesjøen viser verdier under grenseverdiene.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 27.

Badevannsprøver uke 26

UKE 27

Prøvene ble tatt 2. og 3.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Andelva badestrand i Eidsvoll og Stordammen i Nannestad. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 28.

Badevannsprøver uke 27

UKE 28

Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C de fleste steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Åsanden badestrand i Hurdal. Her ble det observert en del søppel. Nye prøver blir tatt uke 29.

Badevannsprøver uke 28


Publisert: 26.06.2018 11:29:13
Sist endret: 26.06.2018 11:29